15. juuni 2015

15.09-18.09.2015 toimus Kuressaares XV Balti Turbatootjate Foorum

Kuressaares toimus 230 delegaadiga viieteistkümnes Baltimaade turbatootjate foorum  teemal „Turbatööstus poliitika ja majanduse turbulentsis“.

 

Foorumi peamiseks eesmärgiks läbi aegade on olnud Baltikumi turbaga seotud ettevõtjate kokku toomine, et ühiselt arutleda valdkonna probleemide üle, tutvuda olukorraga teistes riikides ning jagada kogemusi ühiste probleemide lahendamisel. Lisaks Baltimaadele võtsid foorumist osa veel 12 riigi delegaadid.

Turbatööstus kui paljuski ekspordile suunatud tööstusharu on mõjutatud nii siseriiklikust kui ka rahvusvahelisest olukorrast. Siseriiklike mõjutuste osas on olulisemad erinevad õiguslikud regulatsioonid, piirangud, rahvusvaheliselt nii majanduslik kui ka seda mõjutav poliitiline olukord. Sellest oli inspireeritud ka konverentsi tänavune pealkiri – „Turbatööstus poliitika ja majanduse turbulentsis.“

Foorumi peaesinejatest väärivad esiletõstmist Gerald Schmilewski (International Peat Society) ülevaade kasvusubstraatide tootmise trendidest ja alternatiividest Euroopas, Jüri-Ott Salmi (Eestimaa Looduse Fond) ettekanne kliimamuutuste potentsiaalsest mõjust turbatööstusele ning Maksim Miroshnikov (Mediterranean Shipping Company – MSC) sissevaade globaalsele logistikaturule. Tänavustest foorumi teemadest Baltikumile tervikuna aga just Eesti turbatootjatele on olulised turba energeetikaga seotud küsimused. Turba energeetiline potentsiaal Eestis on väga suur, turba süsiniku varu on näiteks samas suurusjärgus kui põlevkivi süsiniku varu. Meil on terve rida maardlaid, mis seisavad või mis on varasemalt inimtegevuse poolt rikutud, kus turvas rikneb, sest siseriiklike piirangute või tururegulatsioonide tõttu on selle turg kunstlikult piiratud. Kannatab nii keskkond kui tarbija. Võimalikke lahendusi tutvustas foorumil Magnus Brandel (Rootsi), oma ettekandes Põhja- ja Baltimaade koostöö võimalustest kütteturba valdkonnas.

Huvitavaid ettekandeid oli foorumil teisigi, räägiti veel turbamaade vastutustundliku majandamise teemal, mille tagamiseks loodi 2013. a rahvusvaheline sertifitseerimise süsteem, eraldi plokk pühendati turbatööstuse keskkonnakaitsele ja tehnoloogilistele uuendustele.

Konverentsi korraldamist toetas EAS ning mitmed Eesti ja Euroopa valdkonnaga seotud ettevõtted.

Ürituse koduleht: www.bppf2015.eu

Sulle võib ka meeldida

International Peatland Congress 2020

16th International Peatland Congress in Tallinn, Estonia from the 14th – 20th June 2020   The Estonian Peat Association has…

Vaata lähemalt

Kontaktid

MTÜ Eesti Turbaliit

Männiku tee 104, TALLINN 11216

info@turbaliit.ee
Saada sõnum